علی صابراصل

علی صابراصل


کارگر ساده و راننده

36 سال

***********

***********

البرز - ***********


تحصیلات

دیپلم فنی و حرفه ای - - 1382 - 1382


سوابق شغلی

راننده - خدمات پس ازفروش ال جی
کرج - شهریور 1396 - دی 1397
مهارت ها

رانندگی - مسلط


دوره های آموزشی و گواهینامه ها

گواهینامه رانندگی (۳روز)
پایه دوم قدیم


لوگو فکروکار

https://fekrokar.com