نازنین سریزدی

نازنین سریزدی


کارشناس

34 سال

***********

البرز - ***********


تحصیلات

فوق لیسانس زبانشناسی همگانی - دانشگاه شهید بهشتی تهران - 1395 - 1397

فوق لیسانس آموزش زبان انگلیسی - دانشگاه فردوسی مشهد - 1391 - 1393

لیسانس ادبیات انگلیسی - دانشگاه دولتی گیلان رشت - 1385 - 1390


سوابق شغلی

مدرس زبان انگلیسی - اموزشگاه سفیر
- -مدرس زبان انگلیسی - کانون زبان
- -
زبان ها

انگلیسی - عالی


مهارت ها

ترجمه متون زبان انگلیسی - مسلط

تدریس زبان - مسلط


دوره های آموزشی و گواهینامه ها

انواع روش تدریس (انقدر زیاد است ساعت نمی دانم.)
در بهترین اموزشگاه ها
شکوه/ سفیر /
کانون زبان بزرگسالان/
مجتنع فنی تهران و...


لوگو فکروکار

https://fekrokar.com