تصویر پیش فرض مجید خورسندی شیرغان

مجید خورسندی شیرغان


تکنسین مکانیک

37 سال

***********

***********

البرز - ***********


تحصیلات

لیسانس مکانیک - علمی کاربردی - 1382 - 1387
کاردانی ماشین افزار
کارشناسی طراحی قالب


سوابق شغلی

سرپرست ساخت تجهیزات - پوپک پاد گستر مهر البرز
کرج - شهریور 1394 - خرداد 1398
زبان ها

انگلیسی - متوسط


مهارت ها

تسلط به کتیا-جوش آرگون -ماشینکاری - مسلط


دوره های آموزشی و گواهینامه ها

مدرسی مکانیک ( کتیا) (۹۰ ساعت)
سه سال آموزش با زیر مجموعه های قالبسازان و آموزش آزاد در دانشگاه تفرش و پردیس دانشگاه تهران


لوگو فکروکار

https://fekrokar.com