تصویر پیش‌فرض سعید جباری

سعید جباری

کارگرساده

27 سال

***********

البرز - ***********


تحصیلات

دیپلم نقشه کشی ساختمان - کاردانش علی اکبر - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -


لوگو فکروکار

https://fekrokar.com