تصویر پیش‌فرض رضا سلگی

رضا سلگی

کارگر

34 سال

***********

***********

***********

البرز - ***********


تحصیلات

دیپلم الکترونیک - هنرستان فنی ولیعصر - 1382 - 1384


سوابق شغلی

تکنسین - داروخانه
شهرقدس - مهر 1394 - اسفند 1397زبان‌ها

انگلیسی - متوسط


مهارت‌ها

لوازم خانگی - مسلط

نسخه پیچ - مسلط


دوره‌های آموزشی و گواهینامه‌ها

تعمیر لوازم خانگی (۲۴۰)

تکنسین دارویی (۲۴۰)


لوگو فکروکار

https://fekrokar.com