تصویر پیش فرض محمد نوروز فکر کمالی

محمد نوروز فکر کمالی


کارگر

41 سال

***********

البرز - ***********


تحصیلات

دیپلم علوم انسانی - - -


سوابق شغلی

انباردار - رضوان شکلات
رضوانیه - فروردین 1396 - اسفند 1397سنگ کار - خاور پرس
کمالشهر - فروردین 1393 - اسفند 1396اپراتور کوره ذوب - فولاد چدن
اشتهارد - فروردین 1392 - اسفند 1393اپراتور پخت - شانا
باغستان - فروردین 1390 - اسفند 1392پرسکار - ارس پولاد
مرد اباد - فروردین 1382 - اسفند 1390
مهارت ها

پرسکاری - مسلط

سنگ کاری - مسلط


لوگو فکروکار

https://fekrokar.com