تصویر پیش فرض امین جعفرنژاد ثانی

امین جعفرنژاد ثانی


کارشناسی ارشد مکانیک

39 سال

***********

البرز - ***********


تحصیلات

فوق لیسانس مهدسی مکانیک - کرج - 1385 - 1389


سوابق شغلی

کارشناس تعمیر و نگهداری - پروران
کرج - فروردین 1396 - اسفند 1397سرپرست تولید - فراز سازه
کرج - فروردین 1391 - اسفند 1395تکنسین کارگاه - کوآران
تهران - فروردین 1383 - اسفند 1385
مهارت ها

ICDL - مسلط

اتوکد - مسلط


دوره های آموزشی و گواهینامه ها

سیستم های اندازه گیری (1 سال)

بازرسی جوش (1 سال)

برنامه نویسی MATLABC (1 سال)

اتوکد (1 سال)

ANSYS (1 سال)


لوگو فکروکار

https://fekrokar.com