تصویر پیش فرض داوود غلامی

داوود غلامی


کارگر

40 سال

***********

البرز - ***********


تحصیلات

دیپلم علوم انسانی - تهران - 1376 - 1380


سوابق شغلی

راننده - امارات ایرلاین
تهران - فروردین 1390 - اسفند 1394کمک حسابدار - ستاره نگین
تهران - فروردین 1383 - اسفند 1389
لوگو فکروکار

https://fekrokar.com