تصویر پیش فرض سعید کشاورزچوبه

سعید کشاورزچوبه


کارشناس الکترونیک

29 سال

***********

البرز - ***********


تحصیلات

لیسانس الکترونیک - قزوین - 1385 - 1389


سوابق شغلی

کارمند ثبت اطلاعات - سامسونگ
تهران - فروردین 1390 - اسفند 1396
مهارت ها

کار با دستگاه های اندازه گیری - مسلط

مونتاژ قطعات - مسلط


لوگو فکروکار

https://fekrokar.com