تصویر پیش فرض محمد رضا نژادبابایی

محمد رضا نژادبابایی


کارگر

32 سال

***********

البرز - ***********


تحصیلات

دیپلم علوم تجربی - کلاچای - 1384 - 1388


سوابق شغلی

سرپرست سالن - صنعت
ساوه - فروردین 1395 - اسفند 1396نقاشی ساختمان - شهرک سازه
ساوه - فروردین 1391 - اسفند 1395
لوگو فکروکار

https://fekrokar.com