تصویر پیش فرض شهره موحد املشی

شهره موحد املشی


کارشناس آزمایشگاه- کارشناس فروش

29 سال

***********

***********

***********

البرز - ***********


تحصیلات

فوق لیسانس علوم و مهندسی صنایع غذایی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم دارویی - 1395 - 1397


سوابق شغلی

کارشناس آزمایشگاه - گلنوش
كرج - فروردین 1397 - شهریور 1398
زبان ها

انگلیسی - خوب


مهارت ها

ترجمه متون تخصصی صنایع غذایی - مسلط


دوره های آموزشی و گواهینامه ها

دوره آموزشی مدیریتی با عنوان کنترل کیفیت (۱۶ ساعت)

دوره آموزشی مدیریتی با عنوان تضمین کیفیت (۱۶ ساعت)

دوره محیط زیست با عنوان ایمنی کار (۱۶ ساعت)

دوره محیط زیست ایمنی و بهداشت حرفه ای (۱۶ ساعت)

ایزو ۲۲۰۰۰ (۱۶ ساعت)

ایزو ۱۷۰۲۵ (۱۶ ساعت)

SPC (16 ساعت)

دوره آموزشی مدیریتی با عنوان ممیزی داخلی (۱۶ ساعت)

دوره آموزشی بهداشت اصناف (۲۴ ساعت)

مدیریت پروژه (۸ ساعت)

کنترل کیفیت عمومی (۸ ساعت)

تاثیر نانوفناوری در صنعت (۸ ساعت)

تشریح الزامات و ممیزی داخلی ۱۷۰۲۵ (۱۶ ساعت)

کالیبراسیون و کنترل میانی دستگاه ها (۱۶ساعت)

ارزیابی عدم قطعیت در اندازه گیری (۱۶ ساعت)

تضمین کیفیت نتایج (۱۶ ساعت)


پروژه ها و پژوهش ها

اندازه‌گیری فرمالدهید (۳ماه)
اندازه‌گیری فرمالدهید در مواد غذایی بسته‌بندی شده، با کروماتوگرافی مایع پس از مشتق‌سازی با ۲و۴- دی نیتروفنیل هیدرازین
عنوان پایان نامه


لوگو فکروکار

https://fekrokar.com