مروارید استانستی

مروارید استانستی


مهندسی صنایع

31 سال

***********

***********

***********

البرز - ***********


تحصیلات

فوق لیسانس مهندسی صنایع - دانشگاه آزاد اسلامی - 1392 - 1395

لیسانس مهندسی صنایع - دانشگاه آزاد اسلامی - 1388 - 1392


سوابق شغلی

کارشناس امور اجرایی و برنامه ریزی - DSP consultant
تهران - آبان 1397 - آبان 1398کارمند امور اداری - درمانگاه بوعلی
زاهدان - خرداد 1393 - مهر 1394
زبان ها

انگلیسی - خوب


مهارت ها

ICDL - مسلط

AUTO CAD - در حد آشنایی

PRIMAVERA - متوسط

Msp - در حد آشنایی


پروژه ها و پژوهش ها

ارزیابی مخاطرات شغلی به روش JHA (5ماه)
انجام پروژه در پتروشیمی مبین واقع در عسلویه


لوگو فکروکار

https://fekrokar.com