تصویر پیش فرض سمیه حسین زاده

سمیه حسین زاده


کارگر ساده، کارمند اداری

34 سال

***********

***********

***********

تهران - ***********


تحصیلات

لیسانس مدیریت صنعتی - دانشگاه پیام نور شهریار - 1386 - 1390


سوابق شغلی

اپراتور مونتاژ قطعات - شرکت کروز
تهران - دی 1395 - مهر 1397
زبان ها

ترکی - متوسط


لوگو فکروکار

https://fekrokar.com