تصویر پیش فرض نسرین فرهادزاده

نسرین فرهادزاده


کارشناس علوم آزمایشگاهی

39 سال

***********

البرز - ***********


تحصیلات

فوق لیسانس میکروبیولوژی - آزاد قم - 1390 - 1392

لیسانس علوم آزمایشگاهی - علوم پزشکی مشهد - 1384 - 1388


سوابق شغلی

کارشناس آزمایشگاه - بیمارستان سینا
اراک - فروردین 1396 - اسفند 1396کارشناس آزمایشگاه میکروبیولوژی - دانشگاه علوم پزشکی
اراک - فروردین 1393 - اسفند 1395
مهارت ها

icdl - مسلط


دوره های آموزشی و گواهینامه ها

icdl (3 ماه)


لوگو فکروکار

https://fekrokar.com