تصویر پیش فرض یونس رفیعی

یونس رفیعی


مکانیک و تاسیسات

36 سال

***********

البرز - ***********


تحصیلات

دیپلم کامپیوتر - کرج - 1380 - 1383


سوابق شغلی

تاسیسات - تعاونی مسکن
کرج - فروردین 1386 - اسفند 1395
اینجانب در تعاونی مسکن کارهای فنی از جمله فنی و تاسیسات و کارهای برقی انجام میدادماپراتور فنی - کانتینر سازی
کرج - فروردین 1382 - اسفند 1385
زبان ها

انگلیسی - خوب


مهارت ها

اکسل - مسلط

مکانیکی - مسلط

تعمیر کار ماشین - مسلط


دوره های آموزشی و گواهینامه ها

اکسل (سه ماه)

مکانیکی (سه ماه)


لوگو فکروکار

https://fekrokar.com