تصویر پیش فرض حسن سماوات

حسن سماوات


کارگر

35 سال

***********

البرز - ***********


تحصیلات

زیر دیپلم - - -


سوابق شغلی

بسته بندی و انبارداری - مفهوم سازان
تهران - فروردین 1395 - اسفند 1397اپراتور - پلی استیل
تهران - فروردین 1391 - اسفند 1393پرسکاری -
تهران - فروردین 1390 - اسفند 1391دفتردار -
تهران - فروردین 1386 - اسفند 1388
مهارت ها

پرسکاری - مسلط

خیاطی - مسلط

مکانیک خودرو - متوسط

لوله کشی ساختمان - متوسط

خظ تولید - متوسط


لوگو فکروکار

https://fekrokar.com