تصویر پیش فرض اکرم قربانی اردلی

اکرم قربانی اردلی


کارشناس تربیت مربی

40 سال

***********

البرز - ***********


تحصیلات

لیسانس تربیت مربی - علمی کاربردی - 1392 - 1396


سوابق شغلی

مربی پیش دبستانی - مهدکودک آرمان
کرج - فروردین 1396 - اسفند 1397دفترداری - تعونی مهرشهر
کرج - فروردین 1381 - اسفند 1388
مهارت ها

icdl - مسلط


دوره های آموزشی و گواهینامه ها

دوره مربی گری (60 روز)

icdl (3 ماه)


لوگو فکروکار

https://fekrokar.com