تصویر پیش‌فرض اکرم قربانی اردلی

اکرم قربانی اردلی

کارشناس تربیت مربی

42 سال

***********

البرز - ***********


تحصیلات

لیسانس تربیت مربی - علمی کاربردی - 1392 - 1396


سوابق شغلی

مربی پیش دبستانی - مهدکودک آرمان
کرج - فروردین 1396 - اسفند 1397


دفترداری - تعونی مهرشهر
کرج - فروردین 1381 - اسفند 1388مهارت‌ها

icdl - مسلط


دوره‌های آموزشی و گواهینامه‌ها

دوره مربی گری (60 روز)

icdl (3 ماه)


لوگو فکروکار

https://fekrokar.com