تصویر پیش فرض خاطره حیدری

خاطره حیدری


حسابداری

29 سال

***********

***********

***********

البرز - ***********


تحصیلات

لیسانس حسابداری - آموزش عالی علامه مجلسی - 1392 - 1396

لیسانس زبان انگلیسی - کیش وی - 1390 - 1394


سوابق شغلی

حسابدار - آیتیکا
کرج - دی 1397 - مرداد 1398کنترل کیفیت - سوپا
کرج - خرداد 1396 - اردیبهشت 1397آموزش زبان انگلیسی - کیش وی
کرج - تیر 1394 - شهریور 1394
زبان ها

ترکی - متوسط

انگلیسی - عالی


مهارت ها

پشتیانی سایت اینترنتی - متوسط


دوره های آموزشی و گواهینامه ها

زبان انگلیسی (۴سال)


لوگو فکروکار

https://fekrokar.com