تصویر پیش فرض منصوره محمدي

منصوره محمدي


اپراتور توليد پشتيبان تلفني كارمند فروش تلفني

29 سال

***********

***********

البرز - ***********


درباره من

روابط عمومي بالا قدرت بيان و فن بيان مناسب
قدرت حل مساله وحفظ خونسردي
انجام كار به صورت تيمي و دوستانه


تحصیلات

دیپلم ادبيات - فاطميه - 1385 - 1389


سوابق شغلی

پشتيبان فروش و تبليغات - ايران زمين
تهران - فروردین 1398 - مهر 1397اپراتور توليد - كروز
تهران - اردیبهشت 1397 - آبان 1393كارمند فروش تلفني - همانت البرز
كرج - اردیبهشت 1391 - فروردین 1389
مهارت ها

روابط عمومي بالا - مسلط


لوگو فکروکار

https://fekrokar.com