حامد نظری تلخابی

حامد نظری تلخابی


حراست

31 سال

***********

***********

البرز - ***********


تحصیلات

دیپلم ریاضی فیزیک - شهید باقری - 1385 - 1386
مدرک دیپلم خود را سال 85_86دریافت کردم.


سوابق شغلی

نگهبان - بیوسان فارمد
کردان - اردیبهشت 1394 - آبان 1397
زبان ها

انگلیسی - ضعیف


مهارت ها

ورزشکار - متوسط


دوره های آموزشی و گواهینامه ها

رانندگی پایه 2 (2ماه)


لوگو فکروکار

https://fekrokar.com