تصویر پیش فرض هادی صدقی

هادی صدقی


کارگر

40 سال

***********

البرز - ***********


تحصیلات

دیپلم علوم انسانی - فومن - 1376 - 1380


مهارت ها

راننده لیفتراک - مسلط

نگهبانی - مسلط

راننده تراکتور - مسلط


لوگو فکروکار

https://fekrokar.com