تصویر پیش‌فرض محمد داسدار

محمد داسدار

کارشناس ارشد مدیریت اجرایی

47 سال

***********

البرز - ***********


تحصیلات

فوق لیسانس مدیریت اجرایی - کرج - 1394 - 1396

لیسانس مدیریت صنعتی - کرج - 1379 - 1383


سوابق شغلی

مدیر کارخانه - صنایع چاپ و بسته بندی
تهران - فروردین 1396 - اکنون


مدیر کارخانه - ویرا
تهران - فروردین 1393 - اسفند 1395


مدیر کل - LG
تهران - فروردین 1378 - اسفند 1393زبان‌ها

انگلیسی - خوب


دوره‌های آموزشی و گواهینامه‌ها

سرپرستی صنایع (سه ماه)

ممیزی سیستم مدیریت کیفیت (سه ماه)

ISO 9001 (سه ماه)

ISO 14000 (سه ماه)

رویکرد فرایندی (سه ماه)

5S (سه ماه)

MBA (سه ماه)


لوگو فکروکار

https://fekrokar.com