تصویر پیش فرض مجید اتشگاه

مجید اتشگاه


کارگر

30 سال

***********

البرز - ***********


تحصیلات

دیپلم مکانیک - - -


سوابق شغلی

خط تولید - اذین
- -
لوگو فکروکار

https://fekrokar.com