تصویر پیش فرض حسین آقازاده

حسین آقازاده


کارشناس مهندسی پزشکی

37 سال

***********

البرز - ***********


تحصیلات

لیسانس مهندسی پزشکی - تهران - 1393 - 1395

لیسانس برق الکترونیک - تهران - 1382 - 1386

دیپلم ریاضی فیزیک - اصفهان - 1376 - 1380


سوابق شغلی

مشاور مدیر عامل - ماد مد مهر
تهران - فروردین 1396 - اسفند 1397کارشناس فنی - آریان
تهران - فروردین 1393 - اسفند 1395کارشناس آموزش - نادکو
تهران - فروردین 1389 - اسفند 1392کارشناس - نادکو
تهران - فروردین 1387 - اسفند 1388
دوره های آموزشی و گواهینامه ها

iso 9001 (یک ماه)

iso 10004 (یک ماه)

iso 13485 (یک ماه)

proteus (یک ماه)

preac (یک ماه)

مهندسی اعصاب و شبکه های عصبی (یک سال)

طبقه بندی اسپایک های نورونی (یک ماه)


لوگو فکروکار

https://fekrokar.com