تصویر پیش فرض المیرا دلبر لیجارکی

المیرا دلبر لیجارکی


مهندسی کامپیوتر

34 سال

***********

البرز - ***********


تحصیلات

لیسانس مدیریت پروژه - - -


سوابق شغلی

منشی - رها صنعت
کرج - فروردین 1392 - اسفند 1393کار دفتری - فراز نما
کرج - فروردین 1389 - اسفند 1390منشی - موسسه زبان دلفین
کرج - فروردین 1388 - اسفند 1389
زبان ها

انگلیسی - خوب


مهارت ها

ICDL - مسلط

ورد - مسلط

اکسل - مسلط


لوگو فکروکار

https://fekrokar.com