تصویر پیش‌فرض المیرا دلبر لیجارکی

المیرا دلبر لیجارکی

مهندسی کامپیوتر

36 سال

***********

البرز - ***********


تحصیلات

لیسانس مدیریت پروژه - - -


سوابق شغلی

منشی - رها صنعت
کرج - فروردین 1392 - اسفند 1393


کار دفتری - فراز نما
کرج - فروردین 1389 - اسفند 1390


منشی - موسسه زبان دلفین
کرج - فروردین 1388 - اسفند 1389زبان‌ها

انگلیسی - خوب


مهارت‌ها

ICDL - مسلط

ورد - مسلط

اکسل - مسلط


لوگو فکروکار

https://fekrokar.com