تصویر پیش فرض سپیده طالب زاده

سپیده طالب زاده


روان شناس بالینی

30 سال

***********

***********

***********

البرز - ***********


درباره من

روابط اجتماعی خوب /فعال / مسِئولیت پذیر / قدرت همکاری بالا / نظم در حیطه کاری /


تحصیلات

فوق لیسانس روان شناسی بالینی - دانشگاه آزاد واحد کرج - 1392 - 1394


سوابق شغلی

مدیریت - مجموعه کندو
البرز - مرداد 1394 - اکنون
مدیر فروش در مجموعه فرهنگی و هنریروان شناس - کلینیک ترک اعتیاد خانه دوست
البرز - اردیبهشت 1393 - اردیبهشت 1394مدیریت - مهد کودک کفشدوزک
البرز - تیر 1394 - آبان 1394
زبان ها

انگلیسی - متوسط


مهارت ها

گواهینامه آزمون پایان دوره excel , word - متوسط


دوره های آموزشی و گواهینامه ها

دوره عالی مدیریت کسب و کار (یک سال)
MBA از دانشگاه شهید بهشتی

گواهینامه دوره تخصصی ویژه مدیران بهزیستی (3 ماه)

TOT مهارت های زندگی (60ساعت)
دانشگاه تهران

کارگاه آموزشی اختلال عملکرد جنسی (12 ساعت)
دانشگاه تهران

کارگاه آموزشی مهارت خودآگاهی (10 ساعت)
انجن روان شناسی ایران

کارگاه اموزشی طرحواره درمانی (10ساعت)
دانشگاه تهران

آموزش پروپوزال نویسی (8ساعت)
نحوه نگارش پایان نامه از دانشگاه تهران

آموزش فنون درمان افسردگی (8ساعت)
رویکرد شناختی رفتاری از دانشگاه تهران


پروژه ها و پژوهش ها

بررسی تفاوت سبک حل مساله و سبک اسناد (3 ماه)
در بین افراد در حال ترک شیشه (متامفتامین)و افرادی با پرهیز بیش از شش ماه

اثر بخشی ذهن آگاهی بر نارضایتی (2 ماه)
از تصویر بدنی و کاهش افسردگی در زنان معتاد به شیشه

مقایسه راهبرد تنظیم شناختی مثبت و منفی (6 ماه)
در معتادین به مت -آمفتامین و افراد با پرهیز بیش از ماه

اثر بخشی پذیرش و تعهد درمانی (3 ماه)
بر کاهش آسیب های هیجانی مادران کودکان اوتیسم


لوگو فکروکار

https://fekrokar.com