منیره محمدی

منیره محمدی


امور دفتری.کمک حسابدار

32 سال

***********

***********

البرز - ***********


درباره من

پیگیر و منضبط بودن در کار


تحصیلات

لیسانس حسابداری - موسسه غیرانتفاعی آذرابادگان ارومیه - 1389 - 1394


سوابق شغلی

مسول انبار - تراش دقیق فلزات صانع
کرج کردان - خرداد 1397 - مهر 1397اداری پشتیبانی - ضلع آخر ماندگار
کرج - فروردین 1396 - بهمن 1396
زبان ها

انگلیسی - متوسط


مهارت ها

کامپیوتر - مسلط


دوره های آموزشی و گواهینامه ها

نرم افزار هلو (۳ماه)

Icdl (1ماه)


پروژه‌ها و دست‌آوردها

نداشتم


لوگو فکروکار

https://fekrokar.com