تصویر پیش فرض مهران افشاربانی

مهران افشاربانی


حسابدار

37 سال

***********

البرز - ***********


تحصیلات

لیسانس حسابداری - کرج - 1393 - 1397


سوابق شغلی

حسابدار - متالیز
کرج - فروردین 1397 - اسفند 1397حسابدار - فولاد
کرج - فروردین 1388 - اسفند 1391
مهارت ها

نرم افزارهای حسابداری - مسلط

اکسل - مسلط

کامپیوتر - مسلط


دوره های آموزشی و گواهینامه ها

تمام کاربردهای اکسل (سه ماه)


لوگو فکروکار

https://fekrokar.com