تصویر پیش فرض مجتبی سمیعی

مجتبی سمیعی


حسابدار

37 سال

***********

البرز - ***********


تحصیلات

دیپلم ریاضی فیزیک - تهران - 1379 - 1383


سوابق شغلی

مسئول امور مالی و حسابداری - پروژه ای
تهران - فروردین 1389 - اکنونمسئول امور مالی - تکو
تهران - فروردین 1384 - اسفند 1389
زبان ها

انگلیسی - خوب


مهارت ها

آفیس - مسلط

اکسل - مسلط

icdl - مسلط

امور حسابداری - مسلط

نرم افزارهای حسابداری - مسلط


لوگو فکروکار

https://fekrokar.com