الناز کریمی

الناز کریمی


کارمند اداری

27 سال

***********

***********

***********

البرز - ***********


تحصیلات

لیسانس مهندسی شهرسازی - ازاد قزوین باراجین - 1392 - 1396


سوابق شغلی

متصدی دفتر - پخش ملکان
کرج - فروردین 1394 - مرداد 1398
زبان ها

انگلیسی - متوسط


مهارت ها

اتوکد،فتوشاپ،اسکچاپ،هلو،ورد،اکسل - متوسط


لوگو فکروکار

https://fekrokar.com