تصویر پیش فرض محمد سروری

محمد سروری


بازرس کنترل کیفیت

33 سال

***********

***********

البرز - ***********


تحصیلات

فوق دیپلم مکانیک ماشین آلات صنعتی - قند کرج - 1396 - اکنون


سوابق شغلی

بازرس کنترل کیفیت - سازه پویش
کرج - مرداد 1395 - اکنونبازرس کنترل کیفیت - کارخانه صنعتی بختیار
شهر قدس - اردیبهشت 1391 - اسفند 1394بازرس کنترل کیفیت - لو کار صنعت
تهران - دی 1388 - اسفند 1390
زبان ها

انگلیسی - ضعیف


مهارت ها

ICDL - متوسط


دوره های آموزشی و گواهینامه ها

نقشه کشی صنعتی (190 ساعت)

نمونه گیری (16 ساعت)


لوگو فکروکار

https://fekrokar.com