تصویر پیش فرض نقی منوری

نقی منوری


کارگر

45 سال

***********

البرز - ***********


تحصیلات

دیپلم تاسیسات - لنگرود - 1370 - 1373


سوابق شغلی

تاسیسات - شهرداری
ماهدشت - فروردین 1390 - اسفند 1397
مهارت ها

برق کاری ساختمان - مسلط

فنی و حرفه ای - مسلط


لوگو فکروکار

https://fekrokar.com