تصویر پیش فرض شیدا حیدری

شیدا حیدری


منشی

30 سال

***********

***********

- ***********


تحصیلات

لیسانس مدیریت بازرگانی - غیرانتفاعی تاکستان - 1391 - 1395


سوابق شغلی

منشی - شرکت تبلیغاتی
البرز - خرداد 1395 - مرداد 1397
علت ترک کار تعطیلی شرکت
مهارت ها

Icdl - مسلط


دوره های آموزشی و گواهینامه ها

Icdl (6ماهه)

Icdl (6ماهه)


لوگو فکروکار

https://fekrokar.com