تصویر پیش‌فرض شهره قنبریها

شهره قنبریها

برنامه ریزی و کنترل تولید

35 سال

***********

***********

***********

- ***********


درباره من

وقت شناس-خوش قول-توانایی همکاری در کار تیمی و فردی -


تحصیلات

فوق لیسانس مدیریت صنعتی - دانشگاه ازاد واحد کرج - 1392 - 1395

لیسانس مهندسی صنایع - دانشگاه ازاد واحد تهران جنوب - 1386 - 1391


سوابق شغلی

برنامه ریزی و کنترل تولید - تاکنو گاز
کرج - اسفند 1397 - اکنون


سرپرست برنامه ریزی - مل
کرج - آبان 1396 - شهریور 1397


سرپرست برنامه ریزی و کنترل تولید - سپهر کارتن
اشتهارد - آبان 1392 - آبان 1396


کارشناس برنامه ریزی و کنترل تولید - پرشین سازه پرتو
کرج - بهمن 1391 - آبان 1392زبان‌ها

انگلیسی - ضعیف


مهارت‌ها

تهیه برنامه تولید برای سفارشات- - مسلط

اجرای برنامه های زمان سنجی واحد ها - متوسط

تدوین و پیگیری برنامه تامین مواد اولیه - مسلط

تهیه گزارشات عملکری و اماری - مسلط

بهبود فرایند های جاری در بخش مربوطه - مسلط

کنترل موجودی - مسلط


دوره‌های آموزشی و گواهینامه‌ها

iatf (24 ساعت)


پروژه‌ها و دست‌آوردها

فصلنامه رهیافت (6 ماه)
بررسی و تحلیل عوانمل موثر بر مدیریت تحقیق و توسعه و رتبه بندی عوامل با تکنیک ANP در صنابع خودر وسازی

مجله پژواک (3 ماه)
نقش مدیریت دانش در کسب مزیت رقابتی

مجله پژواک (3 ماه)
شناسایی و الویت بندی عوامل موثر بر ارتقا رشد حرفه ای کارکنان


لوگو فکروکار

https://fekrokar.com