تصویر پیش فرض آتنا توکلیان پور

آتنا توکلیان پور


مدید کنترل کیفی، مسئول فنی،مدیر تولید، کارشناس مهندسی شیمی

31 سال

***********

***********

***********

البرز - ***********


درباره من

منظم.دقیق. بسیار پیگیر


تحصیلات

لیسانس مهندسی شیمی صنایع پتروشیمی - آزاد اراک - 1387 - 1391


سوابق شغلی

مسئول فنی و مدیر تولید - پاکیزه پلاستیک
محمد شهر - فروردین 1398 - تیر 1396مدیر تولید و کنترل کیفی - ایساتیس
کرج - فروردین 1393 - اسفند 1395مدیر کنترل کیفی - شرکت پیشتاز تک شیمی
اشتهارد - فروردین 1391 - اسفند 1393
زبان ها

عربی - متوسط

انگلیسی - ضعیف


مهارت ها

طراحی پایپینگ - متوسط

Icdl - متوسط

ایزوها - مسلط

استانداردها - مسلط


دوره های آموزشی و گواهینامه ها

کنترل کیفییت و تطمین کیفیت (۳ماه)

مسول فنی غذا ودارو (۳ ماه)

طراحی پایپینگ (۲ ماه)

انبارداری و برنامه ریزی تولید (۱ ماه)


لوگو فکروکار

https://fekrokar.com