تصویر پیش فرض مرتضی مهدلویی

مرتضی مهدلویی


تاسیسات

31 سال

***********

البرز - ***********


تحصیلات

دیپلم تاسیسات حرارتی - کرج - 1385 - 1388


سوابق شغلی

پیمانکار و سرپرست - مسکن مهر
تهران - فروردین 1393 - اسفند 1397پیمانکار و سرپرست - نسیم آمایش
تهران - فروردین 1391 - اسفند 1392پیمانکار و سرپرست - مهرسازان
تهران - فروردین 1387 - اسفند 1390
زبان ها

انگلیسی - متوسط


مهارت ها

جوشکاری آرگون - مسلط

لوله کشی و نصاب - مسلط

نصاب دستگاه های حرارتی - مسلط

تعمیرکار و نصاب پکیج - مسلط

کامپیوتر - مسلط

پیمانکاری - مسلط

جوشکاری - مسلط


لوگو فکروکار

https://fekrokar.com