تصویر پیش فرض مائده زارع بنادکوکی

مائده زارع بنادکوکی


گارگرساده

22 سال

***********

البرز - ***********


تحصیلات

دیپلم مدیریت خانواده - پروین اعتصامی - 1395 - 1396


سوابق شغلی

صندوق دار - ظروف یکبار مصرف
البرز - اسفند 1397 - خرداد 1398بسته بندی، - سوپا
کردان - آذر 1397 - دی 1397فروشنده - خلیج فارس
کرج چهارراه طالقانی - فروردین 1395 - فروردین 1396
زبان ها

انگلیسی - متوسط


لوگو فکروکار

https://fekrokar.com