میر بهزاد عابدی

میر بهزاد عابدی


مهندس مکانیک

30 سال

***********

***********

***********

البرز - ***********


تحصیلات

لیسانس مهندسی ساخت‌ و تولید - دانشگاه کار واحد قزوین - 1390 - 1392

فوق دیپلم ساخت‌ و تولید - آموزشکده شهید بهشتی کرج - 1388 - 1390


سوابق شغلی

کارشناس محصول - ماموت
کرج - مهر 1395 - آبان 1397
زبان ها

انگلیسی - خوب


مهارت ها

نرم افزار solid works - مسلط

نرم افزار mechanical - متوسط

نرم افزار catia - در حد آشنایی

نرم افزار inventor - در حد آشنایی

نرم ازارهای office - متوسط

اصول نقشه کشی - مسلط

کار با ابزارهای اندازه گیری - مسلط

روش های تولید و ساخت‌ قطعات صنعتی - مسلط


لوگو فکروکار

https://fekrokar.com