تصویر پیش فرض حسین زاهدیان فرد

حسین زاهدیان فرد


کارگر

36 سال

***********

البرز - ***********


تحصیلات

دیپلم علوم تجربی - قائمشهر - 1384 - 1388


سوابق شغلی

بازرس فرودگاه - مهرآباد
تهران - فروردین 1389 - اسفند 1393راننده شرکت - مپنا
تهران - فروردین 1393 -
لوگو فکروکار

https://fekrokar.com