تصویر پیش فرض فرشاد پیرزادی

فرشاد پیرزادی


حراست.خط تولید.رانندگی

30 سال

***********

***********

البرز - ***********


تحصیلات

دیپلم علوم تجربی - امام خمینی - 1387 - 1388


سوابق شغلی

اپراتور دستگاه تراشکاری - ماهان قطعه البرز
کمالشهر - اردیبهشت 1398 - شهریور 1398
زبان ها

انگلیسی - متوسط

انگلیسی - ضعیف


لوگو فکروکار

https://fekrokar.com