عباس حسین زاده

عباس حسین زاده


مهندسی برق

27 سال

***********

***********

***********

البرز - ***********


تحصیلات

لیسانس برق قدرت - دانشگاه آزاد شهریار - 1395 - 1398
مهر ۹۵ تا خرداد ۹۸


سوابق شغلی

سیستم اعلام حریق و برق کاری ساختمان - ساتل صنعت پویا
تهران پاسداران - خرداد 1395 - شهریور 1397
زبان ها

انگلیسی - متوسط


مهارت ها

برق کاری و اعلام حریق نصب و راه اندازی م - مسلط


لوگو فکروکار

https://fekrokar.com