احمد جاورسینه

احمد جاورسینه


کارمند اداری و منابع انسانی - انباردار

34 سال

***********

***********

***********

البرز - ***********


درباره من

اهل هنر خوشنویسی و موسیقی
صبور
کمی خجالتی
دقیق
یادگیری خوب
پیگیر
دنبال نان حلال
عاشق کار


تحصیلات

لیسانس زیست شناسی سلولی و مولکولی - دانشگاه آزاد واحد تنکابن - 1387 - 1391


سوابق شغلی

انباردار و تنخواه گردان - نیوتک (دریزل)
وردآورد - مهر 1398 - اکنون
شرکت صنعتی تولیدی رادیوتور های لوکسکارمند اداری - مدیریت پروژه نیروگاه های سولار
تهران - بهمن 1397 - اردیبهشت 1398مسئول اداری-مالی و انباردار - گازهای صنعتی دلوارافزار
چهارباغ کرج - مهر 1396 - شهریور 1397مسئول اداری-مالی - گازهای صنعتی دلوارافزار
تهران - مهر 1395 - شهریور 1396کارمند اداری-مالی و انباردار - گسترش سازه دلوارافزار
وردآورد - تیر 1394 - شهریور 1395
زبان ها

انگلیسی - متوسط


مهارت ها

office - مسلط

نرم افزار انبارداری نوسا - متوسط

نرمافزار انبارداری آسان - مسلط

آشنایی با محاسبات حقوق و دستمزد و اضافه - مسلط

انبارداری سیستمی - مسلط

نرم افزار حضور و غیاب winkart شرکت علم و - مسلط


لوگو فکروکار

https://fekrokar.com