تصویر پیش فرض کمال علیجانی

کمال علیجانی


کارشناسی برق، راننده لیفتراک

35 سال

***********

***********

تهران - ***********


تحصیلات

لیسانس برق - یادگار امام - 1385 - 1391


لوگو فکروکار

https://fekrokar.com