تصویر پیش‌فرض آرمان پورسلیم

آرمان پورسلیم

کارگر

28 سال

***********

البرز - ***********


تحصیلات

دیپلم نقشه کشی - امامت - 1389 - 1392


سوابق شغلی

تشریفات - رستوران
تهران - فروردین 1395 - اسفند 1396لوگو فکروکار

https://fekrokar.com