تصویر پیش فرض آرمان پورسلیم

آرمان پورسلیم


کارگر

25 سال

***********

البرز - ***********


تحصیلات

دیپلم نقشه کشی - امامت - 1389 - 1392


سوابق شغلی

تشریفات - رستوران
تهران - فروردین 1395 - اسفند 1396
لوگو فکروکار

https://fekrokar.com