تصویر پیش فرض حمیده نجاتی

حمیده نجاتی


کارمند اداری

35 سال

***********

***********

***********

البرز - ***********


تحصیلات

لیسانس مترجمی زبان انگلیسی - دانشگاه آزاد تاکستان - 1387 - اکنون
تعداد ۶ واحد پاس نشده به دلیل مرخصی طولانی مدت از دانشگاه


سوابق شغلی

کارمند اداری - آواپرداز رهام
کرج - بهمن 1394 - مرداد 1398مدرس زبان انگلیسی - موسسه استاندارد
کرج - اردیبهشت 1387 - اردیبهشت 1392کارمند اداری - شرکت گلدیران
کرج - اردیبهشت 1392 - تیر 1392مدرس زبان انگلیسی - آموزشگاه پرشین
کرج - اردیبهشت 1385 - فروردین 1387منشی - آموزشگاه زبان ادیب
کرج - اردیبهشت 1384 - اسفند 1384
زبان ها

انگلیسی - متوسط


لوگو فکروکار

https://fekrokar.com