تصویر پیش فرض فاطمه میرزاخانی

فاطمه میرزاخانی


کارشناس حقوق و حسابدار

31 سال

***********

***********

البرز - ***********


تحصیلات

لیسانس حقوق - امیرالمومنین - 1391 - 1393


سوابق شغلی

حسابدار و صندوقدار - فایو
کرج - مرداد 1397 - مرداد 1398
زبان ها

انگلیسی - ضعیف


مهارت ها

کامپیوتر و دفترداری - مسلط

کامپیوتر حسابداری - مسلط


دوره های آموزشی و گواهینامه ها

مقدماتی پیشرفته (۳۰)


لوگو فکروکار

https://fekrokar.com