تصویر پیش فرض مرجان مردانی

مرجان مردانی


کارمند اداری

31 سال

***********

***********

***********

البرز - ***********


تحصیلات

لیسانس حقوق - دانشگاه قزوین - 1390 - 1387
خیر


لوگو فکروکار

https://fekrokar.com