هادی صیرفی

هادی صیرفی

کارشناس حسابداری

41 سال

***********

***********

البرز - ***********


تحصیلات

لیسانس حسابدار صنعتی - کرج - 1392 - 1394


سوابق شغلی

مدیر امور مالی - بازرگانی تجهیزات پزشکی
کرج - فروردین 1391 - اسفند 1397


کارشناس امور مالی - آموزش پرورش کرج
کرج - فروردین 1389 - اسفند 1390مهارت‌ها

نرم افزار آفیس - مسلط

تمام نرم افزارهای حسابداری - مسلط

نرم افزارهای بیمه - مسلط

تنظیم اظهارنامه مالیاتی - مسلط

تنظیم صورت های مالی - مسلط


دوره‌های آموزشی و گواهینامه‌ها

حسابداری مالی (130 ساعت)


لوگو فکروکار

https://fekrokar.com