وحید آزاد

وحید آزاد


حسابدار

34 سال

***********

***********

***********

البرز - ***********


تحصیلات

لیسانس حسابداری - دانشگاه آزاد کرج - 1387 - 1390


سوابق شغلی

حسابدار - شرکت پپسی کولا
تهران - اردیبهشت 1392 - بهمن 1397
زبان ها

انگلیسی - متوسط


مهارت ها

Office - مسلط


لوگو فکروکار

https://fekrokar.com