تصویر پیش فرض الناز زرین

الناز زرین


کارمند اداری

38 سال

***********

***********

البرز - ***********


تحصیلات

لیسانس مدیریت - ارشاد دماوند - 1382 - 1386

لیسانس مدیریت بازرگانی - ارشاددماوند - 1382 - 1386

لیسانس مدیریت بازرگانی - ارشاد دماوند - 1382 - 1386


سوابق شغلی

کارمندفروش - می ماتو
کرج - خرداد 1395 - اردیبهشت 1397کارمند بانک - پارسیان
تهران .کرج - شهریور 1386 - مرداد 1391کارمند اداری - سلامت گستران
کرج - مرداد 1397 -
زبان ها

انگلیسی - متوسط


دوره های آموزشی و گواهینامه ها

Icdl1.icdl2 (۲ماه)
درحین کار .جهاددانشگاهی


لوگو فکروکار

https://fekrokar.com